Organizace denních programů

Pro školní rok 2018/2019 jsou již lektorované programy obsazeny. Po vyplnění online formuláře si objednané programy poznačíme mezi náhradníky a rádi se Vám ozveme v případě uvolnění termínu. Pro samoobslužné programy máme stále volná místa, případě můžete využít další možnosti pro realizaci vlastního programu v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví u Sluňákova.

 

V nabídce denních programů najdete témata programů, věk a období v roce, pro které jsou programy určeny, délku, cenu a popis jednotlivých programů. 

Objednávání denních programů

Programy se objednávají prostřednictvím online formuláře. Formulář se vyplňuje za celou školu (případně jeden formulář pro každé odloučené pracoviště). Programy je možné objednávat od úterý 28. srpna 2018. Vzhledem k velkému zájmu doporučujeme vyplnit formulář co nejdříve. Po vyplnění formuláře vám během několika dní zašleme e-mail s nabídkou termínů pro uskutečnění objednaných programů.

 

Počet lektorovaných programů je z kapacitních důvodů omezen na tři na školu a jedna třída (skupina dětí) může na program přijet ve školním roce jen jednou. Pokud si přejete objednat více programů, rádi další programy zařadíme do seznamu náhradníků a oslovíme vás v průběhu školního roku v případě uvolnění termínu.

Počet samoobslužných programů na školu není omezen.

 

V případě zájmu je možné objednat dva programy na stejný den. Mohou proběhnout dva různé lektorované programy nebo lektorovaný a samoobslužný program, kdy každá skupina absolvuje jiný program.

 

Lektorované programy

Výuka programu je zajištěna sluňákovskými lektory, kteří připravují celý program, místo pro výuku i všechny pomůcky. Při programu je zapotřebí i přítomnost doprovázejícího pedagoga, který nese zodpovědnost za své žáky.

 

Programy jsou určeny pro skupiny o 15–30 žácích.

 

Lektorované programy jsou v nabídce rozděleny do tří skupin podle místa konání: vnitřní, venkovní nebo kombinované.

 

Tvorba a realizace programů je finančně podpořena Olomouckým krajem, Statutárním městem Olomouc a Ministerstvem životního prostředí ČR, jejich skutečná cena na jednoho žáka je přibližně 120 Kč.

Samoobslužné programy

Programy jsou připraveny z jednoduchých a ozkoušených aktivit, které si vede sám pedagog.

 

Pedagogům předem zašleme podrobný popis programu v elektronické podobě doplněný o fotky aktivit a pomůcek. Při příchodu na Sluňákov obdrží pedagog vytištěný popis programu a veškeré potřebné pomůcky.

 

Programy jsou navrženy pro skupiny o 15–30 žácích a  jsou určeny do venkovního prostředí v okolí Sluňákova. 

 

Před programem a po programu je možné využít zázemí budovy Sluňákova – toalety, posezení ve vstupní hale a turistické informační centrum s obchůdkem.

Img 0710
Fontana2
 MG 9061   Version 3
Ohniste1