Krajinné úpravy v Lednicko-valtickém areálu.

Sobota, 4. Květen 2019 – 8:00; sraz parkoviště u Tržnice; Daniel Lyčka

Lednicko-valtický areál je součástí světového a kulturního dědictví UNESCO. Jedinečné umělecké dílo vytvořili v průběhu několika staletí Lichtenštejnové. Cílem výpravy nebudou zámky a krásné interiéry staveb, nýbrž volná krajina propojena s lidskou kulturou v jeden harmonický celek. Jeho součástí je i důmyslné promýšlení úprav vodních ploch a řek. Návštěva arálu začne prohlídkou Kolonády na Reistně u Valtic, procházka pěšky parkem v Lednici k Minaretu a následná cesta k Janovu hradu. A autobusem zpět do Valtic přes Apollonův chrám u Lednických rybníků a Dianin chrám (Rendes-vous).
S sebou: Jídlo na celý den, oběd formou pikniku u Minaretu. Dobrou obuv. Délka trasy maximálně 12 km. Předpokládaný návrat 18:00.

Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka. Byl teprve v šesté třídě, když ho okouzlilo povídání o Katzelsdorfském zámečku – dnes již zaniklé stavbě, kterou kdysi Lichtenštejnové postavili u Valtic. Tak se dostal i k dalším stavbám vyhlášeného areálu a zjistil, že turisté dnes jezdí obdivovat něco, co před dvěma sty lety vypadalo výrazně jinak. Zaniklým i těm dosud stojícím dílům knížecího rodu se věnuje od té doby nepřetržitě. Spoustu svého času strávil v Moravském zemském archivu v Brně, nebo ve Sparbachu a rodovém archivu Lichtenštejnů ve Vídni. Ze starých konkrétních historických materiálů přináší mnoho nových pohledů na známý areál, vyvrací celou řadu mýtů kolem něj vytvořených.

Na výlet je nutno se přihlásit do konce dubna na emailu jana.vyhnakova@slunakov.cz, případně na tel. 585 378 345.