Optimistický, konstruktivní, neapokalyptický?

Sobota, 3. října 2020 – 10:00; centrum Sluňákov, Horka nad Moravou; Petr Pokorný

Musí si environmentalismus za každou cenu ošklivit člověka a (průmyslovou, kapitalistickou, moderní…) civilizaci? Musí být až tolik posedlý zánikem a apokalypsou? Musí tak vehementně mávat prapory kulturních válek? Musí být novým náboženstvím? Zamyšlení nad tím, co se od 60. let minulého století změnilo, a co zůstává nepohnuto v environmentalistickém establišmentu, undergroundu a avantgardě. A kam – možná – směřujeme. Plus osobní poučení z krizového vývoje…

Doc. Petr Pokorný, Ph.D. (1972, Praha), biolog, kvartérní paleoekolog a environmentální archeolog. Zabývá se proměnami světa v nedávné geologické minulosti, zejména od poslední ledové doby po současnost. Nejvíce bádá v Čechách, občas v severní Africe, na Sibiři a vzácně i na Moravě. Výsledky publikoval v téměř dvou stovkách vědeckých prací. Věnuje se též popularizaci. Působí v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, které aktuálně řídí. Učí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Je autorem, spoluautorem a editorem řady knih – například „Krajina a revoluce“, „Bioarcheologie v ČR“, „Něco překrásného se končí“, „Neklidné časy“, „Afrika zevnitř“. Působí v redakčních radách popularizačních („Vesmír“) a vědeckých časopisů (např. „Preslia“).