Baťův Zlín a architektura, vodní kanál a tajemné hlavy na rozeklaných balvanech.

Neděle, 5. května 2019 – 8:00; sraz parkoviště u Tržnice; Jakub Potůček, Pavel Konečný

Program výletu bude zahájen zastávkou u Baťova kanálu neboli Průplavu Otrokovice-Rohatec, historické vodní cesty vybudované v letech 1934–1938 v délce 52 km.

A pak se bude pokračovat ve Zlíně. Zejména díky Tomáši Baťovi se toto město pyšní ojedinělým urbanismem a architekturou. Specifickým rysem tohoto fenoménu je jedno z nejrozsáhlejších a zároveň nejpromyšlenějších využití standardizace a typizace, maximální ekonomizace stavby a zjednodušení a omezení počtu stavebních prvků na všechny typy staveb. Kombinací železobetonového skeletu s unifikovaným rozponem 6,15 x 6,15 m s cihelnou vyzdívkou a okny v kovových rámech vznikla jedna z nejpůsobivějších výrazných větví moderní architektury – architektury úsporné, racionální a funkční, působící jako dokonale fungující stroj. Zlín se stal jedním z nejvýznamnějších center meziválečné moderní architektury v českých zemích a jediným důsledně budovaným funkcionalistickým městem v Evropě.

Na zpáteční cestě v lesnatých kopcích nad Zlínem (Mladcovská vrchovina) zastavíme u hřbitůvku a pěšky se vydáme k působivým výtvorům, vytesaným před lety do zvětralých pískovcových skal. Skalní hlavy jsou nedílnou součástí tragického životního příběhu, zároveň však kreativním výtvorem, který je možno bezpochyby zařadit do výtvarné oblasti art brut.

Mgr. Jakub Potůček se narodil v roce 1975 v Hradci Králové. Je historikem umění specializujícím se na moderní českou a evropskou architekturu. Pracuje jako vědecký pracovník v Centru průmyslového dědictví na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Je autorem řady výstav a publikací, mimo jiné knihy Hradec Králové – Architektura a urbanismus 1895-2009.

Mgr. Pavel Konečný, památkář a sběratel spontánní tvorby, zajímající se o výtvarné projevy neprofesionálních tvůrců od roku 1972, publikuje v regionálním tisku i v časopisech Art Antique, A2, Ateliér, Osservatorio Outsider Art, Raw Vision aj. , vydává vlastním nákladem edici Marginálie a organizuje od roku 2012 filmovou přehlídku Art brut film Olomouc.
Na výlet je nutno se přihlásit do konce dubna na emailu jana.vyhnakova@slunakov.cz, případně na tel. 585 378 345.