Budoucnost Života v antropocénu

Pátek, 26. Duben 2019 – 19.30; Muzeum moderního umění – divadlo hudby; David Storch

Perspektivy živé přírody v době globálního vlivu člověka se typicky líčí v černých barvách. Není ale tvrzení, že člověk (respektive lidská civilizace) přírodu výhradně ničí, jen další mýtus? Není pochyb o tom, že rozpínavost lidské civilizace dokáže být zcela devastující, ale lidská činnost může mít i méně triviální konsekvence pro globální biologickou rozmanitost i její potenciální evoluci.

Prof. David Storch, PhD. Působí v Centru pro teoretická studia, společného pracoviště UK a AV ČR a je profesorem ekologie na Přírodovědecké fakultě UK.  Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií. Je spoluautorem knih „Jak se dělá evoluce“, „Úvod do současné ekologie“ a „Biologie krajiny – biotopy české republiky“, a editorem knihy „Scaling Biodiversity“, vydané nakladatelstvím Cambridge University Press. Je editorem časopisů Ecology Letters, Global Ecology and Biogeography a členem redakční rady časopisu Vesmír.