Chvála rozpornosti

Sobota, 3. října 2020 – 16:00; centrum Sluňákov, Horka nad Moravou; Eliška Fulínová

Přirozená skutečnost je bytostně rozporuplná, konfliktní, plná vnitřních kvasů a tenzí. Jak někde vládne pevnou rukou zákon sporu a dokonalá vnitřní koherence, smrdí to na sto honů umělostí: ve všem všudy koherentní a bezesporné mohou být přinejlepším naše modely a vysvětlovací schémata. Zato ono vysvětlované a modelované, tvárná matérie žití a myšlení, každou jasně vymezenou škatulku (jazykovou, pojmovou, kategoriální) vždycky aspoň o kousek přesahuje. Řečtí archaičtí myslitelé oslavovali bohyně Múzy i za schopnost lhát, vymýšlet si, fabulovat – svět povýšený do stavu poetické fikce vnímali jako hodnotnější než monolitickou „prostě-danost“.

 

Co s touto chválou rozpornosti ale dnes, v době post-faktické? Má to znamenat, že mezi news a fake news není žádný rozdíl a Trump je miláčkem Múz? Jistě ne. Nejde ale o to, jak rozeznávat objektivní fakta od zavádějících klamů, nýbrž o to, učit se jemně rozlišovat různé hladiny a vrstvy klamnosti. Nikdo z nás nedrží pravdu v hrsti celou, všichni jsme zaujatí, každý náhled je dílčí – ale i v těchto vodách se lze pohybovat lépe, nebo hůř, poctivě, nebo nepoctivě. Jak se tu orientovat, podle čeho hodnotit, kudy a jak se pohybovat? Právě tento vágní terén se pokusíme trochu zmapovat.

 

Mgr. Eliška Fulínová, PhD. Po studiu učitelství na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni (Mgr.) vystudovala filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK (Mgr.), doktorát získala na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK (Ph.D.) a Université Paris I, Panthéon-Sorbonne (Dr.). Jejím oborem je současná fenomenologická filosofie, soustředí se zejména na problematiku prostoru a prostorovostí jako ontologickým určením živých i neživých jsoucen. Kromě toho ji zajímá antická filosofie, dlouhodobě se zabývá řeckým archaickým myšlením a v současné době též Aristotelovými biologickými spisy, jimž se věnuje v rámci mezioborového badatelského projektu na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF.