Poroučíme přece jen větru a dešti? Vztah lidí a přírody v antropocénu.

Pátek, 21. Duben 2017 – 19.30; ; 3520

Člověk je vládcem přírody. Člověk je součástí přírody a nevymaní se z jejích zákonitostí. Člověk bojuje s přírodou a ona mu to občas vrací. Lidstvo přemůže planetu a nastolí technosféru nebo noosféru. Matička Gaia se nakonec člověka zbaví jako nepříjemné nemoci. Tohle všechno a leccos dalšího jsme mockrát slyšeli. Ale třeba je to všechno jinak. Uvědomění si, že žijeme v antropocénu, umožňuje přehodnotit místo člověka na Zemi.