Doba lidová – kde jsme se to ocitli?

Neděle, 22. Duben 2018 – 15.00; Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby; David Storch, Václav Bělohradský, Eliška Fulínová, Zdeněk Kratochvíl, Ľubica Lacinová,...

Žijeme v době, ve které moc člověka přerůstá hranice udržitelnosti živého světa? Rychle se rozvíjejí technologie, které nám měly ušetřit čas na práci a poskytnou jej duševnímu rozvoji a volnému plně prožitému času. Krmíme se potravinami, o kterých nevíme, odkud přesně pocházejí a co obsahují. Silně nechceme, aby nám někdo narušil teplo našeho domova, ale neděláme skoro nic pro to, aby lidé v ohromných oblastech světa mohli zůstat doma. Ve společnosti roste napětí z neznámých důsledků globálních změn a z bezmoci je lokálně vyřešit. Přerostly nám hry se světem přes hlavu? Jaký je v antropocénu vztah mezi vědou a politikou při řešení společenských problémů? Antropocén jako krize či příležitost? Vědy společenské a přírodní jsou si v této situaci vědomé, že mezi člověkem a přírodou je předivo nesmírně složitých vztahů. Ty vidíme zřetelněji než kdy dříve. „Není to tak, že jsme v nějakém prostředí (jako část nějakého „vyššího“ celku, který si zasluhuje naši ochranu); daleko přiměřenější je to takhle: my, různé bytosti planety (lidé, bakterie, šutry, lesy, mlhy, budovy, cesty…) jsme si navzájem prostředím – nesamozřejmým, zranitelným, vztahově utvářeným“ (Bruno Latour 2016). Pomůže nám to? Pětihory nenastaly, ale přesto … vítejte v antropoénu, plastocénu či jak se naší době ještě nyní říká. Panelová diskuse, moderuje David Storch.