Formy antipolitiky

Neděle, 28. Duben 2019 – 10:00; Muzeum moderního umění – divadlo hudby; Václav Bělohradský

V úvodu ke knize „Společnost Nevolnosti“ Václav Bělohradský napsal: „Už mnoho let se účastním besed, které pod názvem Ekologické dny pořádá … Sluňákov. Jsou pro mě velmi důležité, publikum, s kterým se tam potkávám, je podivuhodně otevřené.“ Nejen, že se účastní EDO každý rok, dokonce vždy v neděli, v 10 hodin dopoledne a ve stejném sále, který jsme na tři dny EDO přejmenovali na „Sál Václava Bělohradského“.  

Prof. Václav Bělohradský se narodil roku 1944 v Praze. Je významným a veřejně známým současným českým filosofem a sociologem, sám o sobě říká, že je publicistou. Je spojován s myšlenkovým světem Jana Patočky. Vystudoval na FF UK v Praze češtinu, historii a filosofii. V roce 1970 po sovětské okupaci odešel do emigrace a působil postupně jako pedagog na Filozofickém institutu v Janově. Od roku 1990 byl profesorem politické sociologie na univerzitě v Terstu a profesorem na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Česky vydal například knihy: „Myslet zeleň světa“, „Přirozený svět jako politický problém“, „Člověk bez skrupulí“, „Kapitalismus a občanské ctnosti“, „Mezi světy a mezivěty“, „Společnost nevolnosti“.