Hradec Králové: Moderní město na barokním půdorysu

Pondělí, 28. září 2020 – 8:00; Sraz v 8:00 parkoviště u Tržnice – autobus; Průvodce: Jakub Potůček

Na výlet je nutno se přihlásit: jana.vyhnakova@slunakov.cz nebo na telefonu 585 378 345.

 

Hradec Králové je označován za jednu z nejzdařilejších transformací pevnostního města v moderní. Klíčovou roli v tom sehrál František Ulrich, starosta města, a jeho touha vrátit svému rodišti ztracený lesk. Byl to právě on, jehož šťastným rozhodnutím bylo ke spolupráci přizvat dva nejvýznamnější české architekty, Jana Kotěru a Josefa Gočára, na jejichž tvorbu se v Hradci Králové zaměříme.

 

Předpokládaný návrat do 18:00. Čas na oběd – v restauraci nebo vlastní. Možné vstupné do objektů.