Jak jsme bohatí?

Sobota, 21. Duben 2018 – 18.00; Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby; ["4676"]

Přírodní kapitál, práce přírody a prosperita bez růstu. Z pozic ekologické ekonomie se zamyslíme nad tím, odkud pochází naše bohatství a jakou roli hraje v jeho tvorbě příroda. Snaha docenit ekonomický přínos ekosystémů vedla k zavedení pojmu přírodního kapitálu. Starost o tento kapitál má být klíčem k udržitelnosti. Nejde ale především o udržování iluze, že příroda je tu od toho, aby nám sloužila?