Konec liberálního milénia

Neděle, 4. října 2020 – 13:30; centrum Sluňákov, Horka nad Moravou; Pavel Barša

Podobně jako si v první polovině osmdesátých let někteří z nás mysleli, že komunismus bude trvat věčně, v první polovině let devadesátých mnozí uvěřili tomu, že bude trvat věčně tehdy vládnoucí liberální globalismus, podepřený geopoliticky hegemonií Západu a ideologicky liberálně-konzervativním konsensem. Třicet let poté je Západ pouze jedním z pólů multipolárního světa (nehledě na zvětšující se trhlinu mezi EU a USA) a ideologický konsensus devadesátých let leží v troskách. Hodnoty, cíle a instituce, které se tehdy zdály být navzájem slučitelné, se nyní jeví jako vzájemně se vylučující: čím dál tím více lidí si myslí, že globální kapitalismus rozvrací demokracii, Evropská unie ohrožuje národní svébytnost a lidská práva podkopávají suverenitu lidu. Dvě strany někdejší liberálně-konzervativní (a liberálně-národní) syntézy vytvořily nepřekročitelnou antinomii.

 

Prof. PhDr. Pavel Barša, M. A., Ph.D. se narodil v roce 1960. Vystudoval Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V osmdesátých letech byl zapojen do brněnské alternativní kultury (kapely Odvážní bobříci, Pro pocit jistoty). Po roce 1989 působil na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a na Středoevropské univerzitě v Budapešti. V současnosti přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů. Jeho posledními knihami jsou „Paměť a genocida. Úvahy o politice holocaustu“, „Orientálcova vzpoura“ a „Cesty k emancipaci”.