Konference Odpady 21

Středa, 17. Duben 2019 – Čtvrtek, 18. Duben 2019 ; Hotel Flora;

Dvoudenní odborná konference věnována zejména problematice plánovaného ukončení skládkování v roce 2024. Konferenci uvedou Ing. Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Mgr. Miroslav Žbánek, MBA, primátor statutárního města Olomouce a Ing. Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Jednotlivé příspěvky se budou věnovat například zkušenostmi měst s omezováním skládkování (Krakow, Tampere, Olomouc), novým zákonem o odpadech, bezpečnostními riziky skládkování, porovnáním rizik energetického využívání SKO v porovnání se skládkováním, komplexními environmentálními dopady a důsledky pokračujícího skládkování po roce 2024, postojem a názorem měst a obcí k případnému  posunutí termínu ukončení skládkování, statistikou požárů skládek a skladů odpadů v ČR a jejich environmentálními dopady, právními a ekonomickými důsledky posunutí omezení skládkování za horizont roku 2024. Program obohatí panelová diskuse, tisková konference i exkurze do akciové společnosti Cement Hranice.

Přihlásit se můžete na konferenci na internetové adrese http://www.msunion.cz/hlavni-aktivity/konference/odpady