Krásný riskantní svět: Úvahy o světové revoluci, hněvu a soucitu

Neděle, 4. října 2020 – 10:00; centrum Sluňákov, Horka nad Moravou; Václav Cílek

Svět se mění v příliš mnoha aspektech najednou – v ekonomice, politice, životním prostředí i povaze lidí. Ocitáme se na hraně mezi kreativitou a destruktivitou a kdybychom měli brát vážně emise oxidu uhličitého, tak bychom museli proměnit celou svoji spotřební kulturu, energetiku, ale i lesní hospodářství, zemědělství a krajinu. Ocitáme se ve směsi vědeckých údajů, ale i emocí – obav, nové kreativity a světu viděnému skrze soucit s přírodou, avšak zápasícího s hedonismem a spotřebou. Málokomu se poštěstí žít v tak zajímavé době. Alternativa není věcí volby, ale nutnosti.

 

RNDr. Václav Cílek, CSc., pracuje v Geologickém ústavu AV ČR a v Centru pro teoretická studia (UK a AV ČR), kde se zabývá širokými tématy, které se týkají lidí, vody, rostlin a zvířat. Napsal několik knížek a vůbec nikde už neučí.