Lidský, až příliš lidský svět

Sobota, 21. Duben 2018 – 17.00; Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby; ["3522"]

Antropocén je spíš epistemologický než ontologický pojem: spíš nový způsob pohledu na skutečnosti tohoto světa než nová skutečnost. Mluvívá se o šoku z antropocénu; trochu to ale připomíná překvapení člověka, který si při kvapném odchodu rozkramařil půlku bytu a pak se při návratu podivuje, co že to má doma za binec. Paradigmatický obrat, o němž se v souvislosti s antropocénem taky mluvívá, symptomaticky zhruba od přelomu milénia, připomíná spíš pohled do tváře něčemu, co tu bylo už dávno, jen jaksi mimo náš zájem. A je tu ještě jeden, hlubší kořen radikálního znejistění: člověk (spolu)tvoří svět k obrazu svému, a tak antropocénní perspektiva odkrývá nejen něco o světě, který obýváme, ale stejnou měrou i o nás samých. Co jsme to zač, že jsme to dopracovali až sem? Co se z našeho polidštěného světa dozvídáme o sobě, my, lidé?