Morava: divoká vodní pokladnice Hané.

Sobota, 4. května 2019 – 9:30; Sraz u Lovecké chaty nedaleko Horky nad Moravou; Olga Žerníčková, Jan Koutný

Litovelské Pomoraví, jak jej neznáte. Sraz v 9.30 u Lovecké chaty v lesích za Horkou nad Moravou.  Trasa pěšky asi 8 km, často terénem, nutné dobré oblečení a boty. V případě pěkného počasí je na programu i brouzdání řekou. Předpokládaný návrat 13:00. Možno si dát oběd v Lovecké chatě.

 

Málokdo zná v Litovelském Pomoraví pohyb v těsné blízkosti řeky, turistické trasy vedou většinou jinudy. Tentokrát ale výlet nabídne lidem nejdivočejší říční pasáže v národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy, projde kolem několika dalších významných chráněných území a ukáže největší naši akci v krajině, zaměřenou na osvobození řeky z pout, které ji nasadil člověk. Jeden z nejdelších (4,5 km) souvisle kamenným záhozem opevněných úseků řeky v celé CHKO byl v současnosti navrácen do podoby přirozeného říčního toku. Kameny byly přemístěny a použity pro tvorbu ostrůvků, vyhonů a dnových pasů. Byla podpořena boční eroze, což rozpohybuje řeku do stran a dá jí zcela nový život. Jednoduché a levné řešení podporující uchování vody v suchem stéle více poznamenané krajině.

 

Henry David Thoreau tvrdil: „Obce nespasí jeho počestní občané o nic víc než lesy a bažiny, které je oklopují“. Město Olomouc má to štěstí, že jej na jihu i severu zdobí rozsáhlé porosty lužních lesů. Vypravíme se na sever od města a zjistíme, jak vzácným územím je CHKO Litovelské Pomoraví z hlediska hospodaření s vodou. Území je zdrojnicí kvalitní pitné vody, mokřad vydává okolní krajině čím dál tím víc potřebnější vláhu, chrání lidi před rychlou povodní, slouží k rekreaci a každý, kdo občas putoval kolem Moravy ví, jak krásná je to řeka.

Průvodci Ing. Olga Žerníčková, Mgr. Jan Koutný, PhD.

 

Ing. Olga Žerníčková. Vystudovala Mendelovu zemědělskou univerzitu v Brně. Po mateřské dovolené se dvěma syny pracovala ve Středisku ekologické výchovy Sluňákov. Přípravou projektů se zabývala i jako OSVČ, tentokrát v oboru zahradní a krajinářská tvorba. Posledních patnáct let je vodohospodářkou na Správě chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a členkou odborné skupiny pro vodní ekosystémy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mgr. Jan Koutný, PhD. (nar. 1975) Ekolog se zaměřením na vodní ekosystémy. Studoval na katedře ekologie UP Olomouc (Mgr. i Ph.D.). Pracuje na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, kde konzultuje a zprostředkovává dotace na revitalizace řek, niv a mokřadů Olomouckého kraje. Zabývá se problematikou migrací ryb (Komise pro rybí přechody při AOPK ČR), je spoluzakladatelem Koalice pro řeky. Poznatky ze své praxe přednáší jako externista na katedře ekologie PřF UP Olomouc (Revitalizace vodních ekosystémů, Management zvláště chráněných území). Nelíbí se mu, že veřejnost má málo relevantních informací o ekologických problémech a vůbec o přírodě, a to i za vlastními humny. Amatérský klavírista a vášnivý rybář.