Miloš Šejn | Aqua

Pátek, 26. dubna 2019 – Úterý, 28. května 2019 ; Muzeum moderního umění – Divadlo hudby;

Voda je výrazným fenoménem v tvorbě Miloše Šejna. Objevuje se téměř všude. I Sluneční hora byla postavena nad potokem, který jí protéká. V Divadle hudby ji uvidíte na dlouhé bílé stěně v sálu (kresba, psaní, malba), vodu zarámovanou a visící a videoprogramem proudící pak v předsálí.

Již od pramene, tělo vod zakusuje se tam dolů, kde v nejhlubších podložích koření a obrací své mnohačetné oči vzhůru, mezi trávami a stromy ke světlu, odkud se zrodilo. Jeho bytost nabírá tvar a prorůstá zemí svými končetinami v nekonečných záhybech, vždy otevřená náruč pohledům, promluvám, otiskům a stopám příchozích, pro doteky úst všech bytostí o hladinu. I my jsme těla vod, zdánlivě odpoutaná od této nesmírnosti. Z Deníku / 8. 10. 2014.

Bleskem jsem propadl vodopádem a prořízl hladinu živou linií toku. Tak mi pověděl pták skorec, který se mi na okamžik zjevil ku konci cesty. Javořím potokem v Krkonoších. Byl to okamžik plný neuchopitelné obrazové krásy a uhrančivých slov. Tak vznikají obrazy, které nejsou pouhým sdělením, jímž by se měl kdokoli nadchnout. Jsou to zlomky žité přítomnosti. Z Deníku / 28. 7. 2018

Miloš Šejn se narodil roku 1947 v Jablonci nad Nisou. Absolvoval filosofickou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1975 (výtvarná výchova: Doc. Zdeněk Sýkora, dějiny umění a estetika: prof. Petr Wittlich, Doc. Miloš Jůzl). V letech 1990–2011 působil jako vedoucí pedagog intermediálního ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze a jako hostující pedagog na Akademiích v Aix-en-Provance, Carraře, Haagu, Ljubljani, Reykjavíku, Stuttgartu a Vídni. Miloš Šejn pracuje v oblastech vizuálního umění, performance, zabývá se problematikou vizuálního vnímání a organizuje workshopy, jako je Bohemiae Rosa (také v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví, kde je autorem tajemstvími opředené Sluneční hory). Jeho umělecký koncept byl formován od mládí, kdy vykonal množství cest divočinou jako reflexe vnitřní potřeby přiblížit se tajemství přírody a sledování zázračnosti, k níž zde dochází. Od počátku šedesátých let dvacátého století během putování fotografoval, kreslil, sbíral a popisoval svá pozorování přírody. V současnosti se zaměřuje na okamžité kreativní možnosti, vycházející ze vztahů historické humanizované krajiny a celistvé přírody. Vědomě laboruje oblastmi expresívního jazyka mezi textem, výtvarnou stopou, tělovým pohybem, hlasem a expanzí do prostoru. Dlouhodobě spolupracuje se Sluňákovem, je autorem Sluneční hory v Domu přírody Litovelského Pomoraví, pořádal v Horce workshop Bohemiae Rosa, je autorem celé řady inspirativních nápadů na další rozvoj interiérů i exteriérů v Horce nad Moravou, pořádal své výstavy v rámci programu Ekologických dnů Olomouc. Velký ohlas měla například Morawa v Galerii Caesar v roce 2015.