Laudato Si. O péči o společný domov.

Pátek, 26. Duben 2019 – 18.00; Muzeum moderního umění – divadlo hudby; Marek Orko Vácha

Druhá encyklika papeže Františka z 24. května 2015 je považována za přelomový text. Ochrana přírody přestává být volnočasovou aktivitou zájmových organizací a pro katolického křesťana se stává povinnou součástí jeho spirituality. Přednáška se zaměří na představení hlavních myšlenek dokumentu a komentář k nim. Zvláštní pozornost bude věnována ústřednímu termínu celého textu, kterým je „integrální ekologie“ a odpovědnosti člověka za Zemi.
P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. se narodil v roce 1966 v Brně. Římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Slouží jako farář lechovické farnosti a farní vikář (kaplan) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Na akademické půdě působí ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je i předsedou akademického senátu. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky. Ve skautu získal přezdívku „Orko“ ze zkratky pro „Orlí oko“. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru molekulární biologie a genetika. Teologického vzdělání nabyl studiem v Olomouci a Bruselu. Zúčastnil se expedic do Antarktidy společně s Jaroslavem Pavlíčkem. Říká: „…toužím po církvi hledajících, církvi pokorných, kteří nemyslí, že kdo vidí věci jinak, je hned v prvním kole heretik“.