Nohy – srdce – hlava: procházka galerií v přírodě

Neděle, 20. září 2020 – 14:30; Sraz ve 14:30, informační centrum Dům přírody Litovelského Pomoraví – Sluňákov; Průvodce: Anna Smékalová

Netradiční kunsthistorická procházka Domem přírody Litovelského Pomoraví. Dům, Zahrada, Hora, Chrám a Ohniště – prostory a intervence současných umělců představují zjevnou tvář Sluňákova, která vyrůstá z hluboké kontemplace krajiny Litovelského Pomoraví. Respektují a dotvářejí místo, kde se nacházejí a promlouvají k nám jazykem snění, her a básnické obrazivosti.

 

Projdeme soustředěně galerii v přírodě a představíme si jednotlivá díla v jejich bytostně dialogickém charakteru nejen s okolím, ale i se soudobým světem, jehož jsme součástí. Vycházku začneme na rozhraní příbytku a otevřené krajiny v Domě přírody Litovelského Pomoraví. Autorský projekt architektonického studia Projektil architekti vycházející z principu otevřeného domu a otevřené instituce nás vyzývá k pozornému a zároveň dynamickému objevování toho, co je uvnitř a co je vně. K detailní kontemplaci smyslově zachytitelného snění a hraní, v zastaveném čase dětství, láká Rajská zahrada umělce Františka Skály. Jako její pandán můžeme vnímat Sluneční horu snů Miloše Šejna, která svým akcentem na neprivilegované smysly, pohyby a témata vytváří iniciační prostor k poznání, že antagonismus hora-jeskyně nebo příroda-kultura je ve své podstatě velmi omezený. Další dvě zastávky v Lesním chrámu Miloše Fekara a v blízkosti Ohniště zlaté spirály Marcela Hubáčka nás upozorní na kultický a transcendentální charakter míst, která obýváme, a kde se v těsném obcování se živly vystavuje konfrontaci bytí člověka s bytím světa.

 

Vycházka je pořádaná k výročí 30 let založení CHKO (AOPK) Litovelského Pomoraví.