Olomouc třídí odpad

Středa, 1. Květen 2019 – 09.00; Horní náměstí Olomouc;

Město Olomouc se pravidelně umísťuje na prvních místech soutěží v kvalitě třídění odpadů. Dlouhodobou veřejnou kampaň o smyslu třídění společně již několik let zajišťují: Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města OlomouceTechnické služby města Olomouce, a.s., zabezpečující svoz komunálních odpadů a provoz dotřiďovací linky, překladiště a sběrných dvorů, Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., nabízející vzdělávací programy, EKO-KOM, a.s., společnost provozující celorepublikový systém sběru, recyklace a využití obalových odpadů.

 

DIVADLO VIVAT KOMPOSTELA

Vadí Vám, že zbytky ovoce a zeleniny končí na skládce namísto v kompostu? Přemýšlíte o zavedení separace bioodpadu ve vaší škole? Chcete svým žákům a kolegům přiblížit význam kompostování a seznámit je s napínavým procesem návratu živin do půdy? Hledáte způsob, jak žáky netradičně inspirovat k enviromentálně odpovědnému jednání? Příběh o jádřinci Rubínovi, popeláři a nás. Pomůže vzpomínka na mámu jabloň, cesta na skládku a do spalovny, k pochopení, že každý se má vrátit domů..v případě jádřince do půdy? Doplněním interaktivního divadla je i přímý TV přenos z žížalího kompostéru a výukové aktivity. Každý si může prozkoumat vermikompost v lupokelímku.

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE „VOLÁ TAPÍR, TŘIĎTE PAPÍR“

Již tradiční soutěž pro olomoucké školy ve sběru papíru s atraktivními cenami pro nejlepší třídy a jednotlivce.

 

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OLOMOUCE.

Prezentace společnosti pro veřejnost vč. odpadářské techniky „k osahání“, hravé třídění odpadů, malované odpady, (nejen) popelářský kvíz, odpady v číslech a faktech. www.tsmo.cz

 

EKO-KOM: BAREVNÉ DNY.  

Velký zábavný program o třídění a recyklaci odpadů s řadou atrakcí, her a soutěží pro děti a rodiče. Pořádají Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. (www.ekokom.cz / www.jaktridit.cz) a Olomoucký kraj.  

 

SLUŇÁKOVSKÝ STAN. Aktivity pro rodiče a děti, včetně třídění odpadů.

 

KOLEKTIVNÍ SYSTÉM EKOLAMP s.r.o. – ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH OSVĚTLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ. Znovu je tak možné pro další výrobu použít téměř 100 % materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena. Na stánku budou informační a propagační materiály, interaktivní forma ukázky způsobu sběru, svozu a zpracování, resp. vlastní recyklace. Vědomostní soutěže pro děti. Drobné dárky. Vystaveny budou sběrné nádoby, které jsou k dispozici v obchodech, na úřadech, ve školách, firmách apod. Společnost zajišťuje zpětný odběr osvětlovacích zařízení – především úsporných žárovek, lineárních trubic, LED žárovek, výbojek apod.

 

ASEKOL. Chcete získat skleničku kvalitního medu od včelaře nebo poukázku na šálek lahodného espressa v kultovním olomouckém podniku Kafe jak lusk? Pak stačí, abyste ve středu 1. května v době od 9 do 16 hodin přinesli na EKOJARMARK na Horním náměstí v Olomouci k červenému stánku ASEKOL jakýkoliv i nefunkční mobilní telefon a odměna bude vaše! Medy či poukázky máme připraveny pro prvních 100 účastníků (1 odměna na osobu), tak neváhejte! K dispozici budou i aktivity pro děti i dospělé, a především informace o správném třídění vysloužilého elektra!

 

KOLEKTIVNÍ SYSTÉM ECOBAT s.r.o. Baterky do koše nepatří, přineste je k nám! Proč je třídit a kde je odevzdat se zábavnou formou dozvíte právě na našem stánku. Navíc můžete získat krabičku ECOCHEESE na třídění baterií v domácnosti.