Olomouc třídí odpad

Pondělí, 1. Květen 2017 – 09.00; ;

Město Olomouc se pravidelně umísťuje na prvních místech soutěží v kvalitě třídění odpadů. Dlouhodobou veřejnou kampaň o smyslu třídění společně již několik let zajišťují:
Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, Technické služby města Olomouce, a.s., zabezpečující svoz komunálních odpadů a provoz dotřiďovací linky, překladiště a sběrných dvorů, Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., nabízející vzdělávací programy, EKO-KOM, a.s., společnost provozující celorepublikový systém sběru, recyklace a využití obalových odpadů.
Vyhlášení výsledků soutěže „Volá tapír, třiďte papír“: Již tradiční soutěž pro olomoucké školy ve sběru papíru, kterou v rámci své dlouholeté kampaně „Olomouc třídí odpad“ pořádají OŽP MmOl, TSMO a Sluňákov.
Technické služby města Olomouce, a. s.: Prezentace společnosti pro veřejnost vč. odpadářské techniky „k osahání“, hravé třídění odpadů, (nejen) popelářský kvíz, odpady v číslech a faktech. www.tsmo.cz
Sluňákovský stan: Aktivity pro rodiče a děti, včetně třídění odpadů.

EKO-KOM, a.s.: Velký zábavný program o třídění a recyklaci odpadů s řadou atrakcí, her a soutěží pro děti a rodiče. NAFUKOVACÍ POPELÁŘSKÉ AUTO pro skákání dětí, RODEO LÁHEV na tříděné sklo se snahou se na ní udržet, Maxi Domino: had k sobě příslušných odpadů, PC hry zaměřené na třídění odpadu, Popelka: soutěž v třídění odpadu, Házecí deska, Naučná stezka: devět stanovišť s informacemi o třídění odpadu s kvízy, Skákání v pytlích k popelnici, Maskot Petka v podobě žluté PET lahve, Šoupací puzzle: 3 desky se znázorněním koloběhu od nákupu po nové výrobky, Recyklační brána, Maxi puzzle s recyklačním koloběhem, Výstava TONDY OBALA: klasická výstava recyklovaných odpadů s možností si vytřídit odpady na obrázcích a vysvětlením třídění a recyklace odpadu. Možnost vyfotit se s Tondou Obalem. Pořádají Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. (www.ekokom.cz / www.jaktridit.cz) a Olomoucký kraj.

KOLEKTIVNÍ SYSTÉM ASEKOL, NEZISKOVĚ HOSPODAŘÍCÍ SPOLEČNOST.

PRINESTE STARÝ MOBIL A MŮŽETE VYHRÁT NOVOU TELEVIZI.

Asekol zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. Ve spolupráci s olomouckou radnicí aktuálně rozmisťuje 2000 speciálních červených tašek s informačními materiály doněkterých olomouckých domácností. „Obyvatelé vytipovaných ulic na sídlišti Povel se budou moci také zapojit do soutěže o nový televizor, která vyvrcholí na populárním Ekojarmarku na Horním náměstí na začátku května,“ uvedl Aleš Jakubec, náměstek olomouckého primátora zodpovědný za oblast životního prostředí. Do soutěže o televizor se budou moci zapojit všichni zájemci, kteří dopoledne na olomoucký Ekojarmark ke stánku společnosti ASEKOL přinesou starý mobilní telefon. Cena bude předána přímo na akci.

Kolektivní systém Ekolamp zpětný odběr vysloužilých osvětlovacích zařízení. Znovu je tak možné pro další výrobu použít téměř 100 % materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena. Na stánku budou informační a propagační materiály, interaktivní forma ukázky způsobu sběru, svozu a zpracování, resp. vlastní recyklace. Vědomostní soutěže pro děti. Drobné dárky. Vystaveny budou sběrné nádoby, které jsou k dispozici v obchodech, na úřadech, ve školách, firmách apod. Pořádá: Kolektivní systém EKOLAMP s.r.o. Společnost zajišťuje zpětný odběr osvětlovacích zařízení – především úsporných žárovek, lineárních trubic, LED žárovek, výbojek apod.

ECOBAT s.r.o. Baterky do koše nepatří, přineste je k nám! Proč je třídit a kde je odevzdat se zábavnou formou dozvíte právě na našem stánku. Navíc můžete získat krabičku ECOCHEESE na třídění baterií v domácnosti.