Po nových březích staré řeky

Neděle, 4. října 2020 – 15:00; Sraz v 15:00 na mostě přes Moravu, ulice U dětského domova; Průvodce: Michal Krejčí

Procházka s krajinným ekologem Michalem Krejčím kolem řeky, která kdysi dala vzniknout městu. Morava a její současné rozsáhlé úpravy v městské krajině Olomouce. Jaké jsou trendy a jaká je realita? Co se daří, co naopak ne? Zhodnocení protipovodňových úprav s upozorněním na budoucí plány. Vycházka zakončená čajem a promítáním filmu Natura urbana v nově vznikajícím kulturním centru Molitorova knihovna (Kosinova 7).

 

Den Architektury pořádá spolek KRUH ve spolupráci s Za krásnou Olomouc, spolek pro kulturu, urbanismus, památkovou péči a životní prostředí jako desátý ročník celorepublikového festivalu, do kterého jsou zapojena česká, moravská a slovenská města a obce všech velikostí. Letos se uskuteční od 1. do 7. října, a především o víkendu 3. až 4. října 2020.

www.denarchitektury.cz.