Precizní medicína

Neděle, 28. Duben 2019 – 14:30; Muzeum moderního umění – divadlo hudby; Tereza Stöckelová

Zdravotnictví a blahobyt po konci univerzální biologie. Stále více prostředků se dnes věnuje na výzkum a vývoj „precizní medicíny“, tedy péči šité na míru (epi)genetickému profilu konkrétních skupin či jednotlivců. Ze sociologického pohledu nejde jen o to, zda je takové úsilí realistické, ale také její společenské souvislosti a důsledky. Není taková medicína dalším z úniků bohatých ze společného světa sdílení biologie, nebo může mít i solidární podobu?   

Doc. Mgr. Tereza Stöckelová, PhD., 1977, vystudovala sociologii a věnuje se studiu vědy, technologií a medicíny. Výzkumně se zabývá pohybem znalostí mezi vědou a společností, otázkami politické ekologie a propojeními a rozhraním mezi konvenční medicínou a alternativními terapeutickými postupy. Působí v Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i. a vyučuje na Katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií UK. Je šéfredaktorkou anglických čísel Sociologického časopisu /Czech Sociological Review. Více viz https://www.soc.cas.cz/lide/tereza-stockelova.