Příběh půdy a její struktury: Mýtus zelené revoluce?

Neděle, 28. dubna 2019 – 13:30; Muzeum moderního umění – divadlo hudby; Ladislav Miko

Schopnost lidské společnosti zvyšovat produkci potravin i přes dramaticky rostoucí lidskou populaci a současně limitní rozlohu zemědělské orné půdy po druhé světové válce je udivující. Není ale tato tzv. zelená revoluce také mýtem? Intenzivní agroekosystémy vznikaly logicky v místech s nejúrodnějšími půdami, dnes však jde o oblasti s půdami nejvíce degradovanými a ohroženými. Produkce je vysoká, ale  její další nárůst se už nedaří a navíc je možná jen za cenu stále vyšších vstupů do systému. Deklarovaná obnovitelnost vyprodukované biomasy se tak stává rovněž mýtem: ve skutečnosti lidstvo z půdy plošně dobývá zásoby fosilní energie bez toho, aby byla šance ztráty dostatečně kompenzovat. Celý proces vede k dramatickému zhoršení oživení půdy, ztrátě její struktury s dalšími zásadními důsledky: rostoucím problémům v schopnosti udržet jak vodu, tak i živiny včetně těch, které se člověk do systému snaží doplňovat. Půdní struktura je přitom jedna z přírodních entit, kterou neumíme uměle „vyrobit“ a která stojí a padá s fungováním ekosystémů.

 

Doc. RNDr. Ladislav, Miko PhD. se narodil v roce 1961 v Košicích. Půdní biolog a ekolog, zabývá se studiem půdních bezobratlých (zejména roztočů pancířníků), v ochraně přírody ochranou divočiny a přírodních procesů. Ministr životního prostředí ve vládě J. Fischera v roce 2009 (navržen SZ). Absolvent UK v Praze. Působil v Ústavu krajinné ekologie SAV. V roce 1989 se v Košicích angažoval v hnutí Veřejnost proti násilí. Byl také zaměstnancem České inspekce životního prostředí. Titul PhD. Získal v oboru systematické zoologie a ekologie a docentem se stal na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity. Pracoval jako privátní konzultant a posuzovatel projektů EU v programu PHARE, náměstek ministra na ministerstvu životního prostředí a vedl sekci ochrany přírodních zdrojů na Ředitelství ochrany přírodních zdrojů při Evropské komisi, v letech 20010-2017 byl zástupcem generálního ředitele Generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin. Od začátku roku 2018 byl jmenován vedoucím Zastoupení Evropské komise na Slovensku. Je spoluzakladatelem slovenské Strany zelených (jíž byl do roku 1993 členem) a později Liberálně ekologické strany (LES), kde je místopředsedou.