Příroda perokresbou / workshop: Lenka Falušiová

Sobota, 24. října 2020 – 14:00; centrum Sluňákov;

Doprovodný program k výstavě Sanctuary/Útočiště.
Ve 14:00 Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Barborou Kundračíkovou. Následuje workshop pro předem přihlášené účastníky. Ukončení do 18:00. Kapacita 20 účastníků ve věku od 10 let. Hlaste se na jana.vyhnakova@slunakov.cz.

Na jednodenním workshopu se blíže seznámíme s technikou perokresby, v malebném prostředí Litovelského Pomoraví – centru Sluňákov. Vyzkoušíme si různé způsoby šrafování tenkým hrotem pera. Naučíme se docílit pomocí šrafur různých hloubek stínů a světelných nuancí. Naučíme se pracovat s prostorem krajiny v kresbě. Tématem workshopu je příroda, která je věčnou a bezednou inspirací v umění. Téma není nijak vymezené – můžete kreslit krajinu, les, hory, mraky, skály, řeky, traviny, louky nebo pouze detaily přírody (kameny, listy, větve, květiny..). Můžete si přinést svou předlohu nebo kreslit podle svých představ. Pokud to počasí povolí, můžeme také kreslit venku.

Oblečte se vhodně pro práci s černou tuší.