Psychologické zdroje moci a etika

Sobota, 27. Duben 2019 – 10:00; Muzeum moderního umění – divadlo hudby; Cyril Höschl

V přednášce bude nastíněn psychoanalytický (libido podle Sigmunda Freuda, sociální pozice a pocity méněcennosti Alfreda Adlera), etologický (vnitrodruhová agresivita podle Konrada Lorenze) a sociobiologický (John Price) pohled na psychologické zdroje moci a budou přiblíženy etické otázky současnosti, jež spočívají zejména v obtížně řešitelných dilematech mezi etikou deontologickou (vystižena imperativem zacházej s ostatními tak, jak bys chtěl, aby oni zacházeli s tebou, Immanuel Kant) a utilitární (v níž hraje roli zodpovědnost, jež musí brát v potaz předvídatelné důsledky každého činu, Max Weber). Mezi nimi se lidské rozhodování stále iracionálně „překlápí“ a je v tomto smyslu nenahraditelné „stroji“. Tyto dva přístupy se dostávají do popředí, když přemýšlíme o současných etických dilematech, které souvisejí s technologickým pokrokem: robotikou, samořiditelnými auty, umělou inteligencí.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych se narodil v roce 1949 v Praze. V současnosti je ředitelem Národního ústavu duševního zdraví (dříve Psychiatrické centrum Praha) a profesorem psychiatrie na 3. lékařské fakultě UK v Praze. V letech 2007-2008 byl prezidentem Asociace evropských psychiatrů a v letech 2008-2009 prezidentem Evropské federace lékařských akademií. Do roku 2011 byl vice-prezidentem Vídeňské školy klinického výzkumu. Je ženatý otec dvou synů a dvou dcer. Mezi jeho odborné oblasti patří biologická psychiatrie, klinická psychofarmakologie, psychoneuroendokrinologie a lidská etologie. Je autorem a spoluautorem stovek vědeckých prací, knih a odborných i popularizujících článků v mnoha časopisech a novinách. www.hoschl.cz