Skutečná tvář rostlin v Krajině

Neděle, 4. října 2020 – 15:00; centrum Sluňákov, Horka nad Moravou; Jiří Sádlo

Jiří Sádlo bude číst ze svých nejnovějších knih „Krajina!“ a „Skutečná tvář rostlin“ o imaginárních kytkách. Říká: „Potřebujeme krajiny, ve kterých je všechno, a to na poměrně malém území. Takže krajiny pestré. Všechny řeči o funkcích a darech životního prostředí jsou nic proti tomu, co je opravdu nenahraditelné – a to je dávno ztracená diverzita. A k té krajině samozřejmě patří i nějací ti hodní a osvícení lidé. Takže je potřeba diverzita přírodní i kulturní, což nutně neznamená hlásat ani divočinu bez lidí, ani multikulturnost bez kultury.“

 

RNDr. Jiří Sádlo, CSc. (1958, Praha) je geobotanik a pracuje v oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AVČR v Průhonicích. Zabývá se historií krajiny a jejím dnešním vývojem včetně hraničních témat mezi humanitní a přírodovědnou sférou. Okrajově pomáhá i u projektů krajinářské architektury. Píše různé texty od odborných přes popularizační po úplnou beletrii věnovanou okrajovým tématům, posledně např. v knize „Krajina! Průchod okolím v příkladech.“ Podílel se společně s Ondřejem Fousem na výběru rostlin pro Rajskou zahradu Františka Skály v Horce nad Moravou.