Doba postfaktická

Pátek, 21. Duben 2017 – 16.30; ; 3518

Latinské slovo “factum” znamená něco učiněného, v typickém případě námi: pan Vaňous faktum není, jeho krevní tlak ano – jedná se o něco, co jsme svým měřením, v laboratoři či svým interpretačním umem učinili. Podobně válka v Sýrii je fenoménem, ale konkrétní zpráva o ní je faktum: něco, co jsme z houštiny jednotlivostí vybrali, nově poskládali a předkládáme to jiným k věření. I pokud postupujeme sebe více ve stylu sine ira et studio, je obtížné, téměř nemožné se dobrat “pravého” stavu věcí – to vidíme i při nejbedlivěji vedeném soudním procesu. Pokud se stane mediální svět “vším”, je situace velmi povážlivá. Založení žádného Ministerstva pravdy nevrátí zkušenostní stránku světa zpátky, naopak otevře dveře zcela orwellovské budoucnosti. Jedinou cestou, jak může “ovčan” vybloudit z labyrintu manipulací, je dívat se kolem sebe očima, ne internetem. Orientální úsloví praví: “Řezali oslu ucho a on se ptal, oč tu běží.”