Superinteligence jako novodobý mýtus.

Sobota, 27. Duben 2019 – 18:00; Muzeum moderního umění – divadlo hudby; Kateřina Smejkalová, Jan Romportl, David Storch

Úvahy o zrodu superinteligence, tedy umělého systému, jehož schopnost řešit libovolné problémy a dosahovat libovolných cílů mnohonásobně převýší lidskou úroveň, se ve veřejném prostoru objevují čím dál častěji – někteří autoři nástup superinteligence a vůbec technologický rozvoj vyhlížejí s obavami, jiní s nadějí. Paralelně probíhá debata o environmentální krizi, k níž lidské společenství uvyklé „nekonečnému růstu“ a ždímání přírodních zdrojů neodvratně směřuje. Zdá se, že jediný způsob, jak ekologický kolaps odvrátit, je sjednotit se coby lidstvo, odložit partikulární zájmy a řešit planetární problémy společně. Jsme na to ale připraveni? Jsme schopni vzdát se konzumního pohodlí ve prospěch celku? Může nám v tomto pomoci superinteligence? Co s sebou nové technologie (a jejich vlastníci) přinášejí? Není spoléhání na ně jen jinou stránkou naší víry v hospodářský růst? Stává se superinteligence novodobým mýtem, velkým příběhem o nalezení smyslu? A je vůbec záhodno, aby člověk ve své dnešní podobě na Zemi přežil? Spojit otázky technologické, environmentální a sociální se v debatě Salonu Práva pokusí kybernetik a filosof Jan Romportl, biolog David Storch a politoložka Kateřina Smejkalová.

Kateřina Smejkalová vystudovala germanistiku a politologii v německé Bochumi jako stipendistka nadace Studienstiftung des deutschen Volkes. V současné době působí jako vědecká pracovnice Friedrich-Ebert-Stiftung, příležitostná publicistka a jako externí poradkyně ministryně práce a sociálních věcí. Zabývá se tématem práce a jejích proměn a dopady technologických změn na fungování společnosti.

Zbyněk Vlasák je novinář a filmový kritik. Vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde dnes vyučuje. Od roku 2009 vede Salon, literární a kulturní přílohu deníku Právo. Dlouhodobě spolupracuje s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. A je také členem Sdružení českých filmových kritiků. Spolu se Štěpánem Kučerou připravil sborníky „Všechno nejlepší. Tisíc čísel a dvacet let Salonu Práva“ a „Miliónový časy. Povídky pro Adru“.

Štěpán Kučera vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Univerzitě Karlově, pracuje jako redaktor Salonu Práva. Příležitostně působí i jako knižní redaktor a editor. Napsal povídkové sbírky „Tajná kronika Rychlých šípů… a jiné příběhy“ a „Jidáš byl ufon… a jiné příběhy“. V právě vydávané novele „Projekt Gilgameš“ se věnuje mimo jiné tématům umělé inteligence či environmentální krize.