Třicet let od postmoderny k antropocénu

Pátek, 2. října 2020 – 18:30; centrum Sluňákov, Horka nad Moravou; David Storch

Osobní reflexe proběhlých tři dekád ekologického uvažování. Jak se za tu dobu změnila ekologie jakožto vědní disciplína, jak se změnila planeta a jak s posunulo naše přemýšlení o těchto věcech? V čem jsme se pletli, v co jsme neoprávněně doufali a které nové výzvy a naděje se postupně vynořily? Máme v roce 2020 víc důvodů k optimismu nebo k pesimismu ve srovnání s rokem 1990? V čem jsme se poučili a v čem se asi nikdy nepoučíme?

 

Prof. David Storch, PhD. působí v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti UK a AV ČR, a je profesorem ekologie na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií. Je spoluautorem knih „Jak se dělá evoluce”, „Úvod do současné ekologie” a „Biologie krajiny – biotopy české republiky”, a editorem knihy „Scaling Biodiversity”, vydané nakladatelstvím Cambridge University Press. Je editorem časopisů Ecology Letters, Global Ecology and Biogeography a členem redakčních rad časopisů Vesmír a Fórum ochrany přírody. Občas píše do novin a vystupuje v médiích.