„Umění je nikdy nekončícím procesem poznání“ Václav Cigler

Sobota, 27. Duben 2019 – 12:00; Muzeum umění Olomouc - Divadlo hudby; Jana Šindelová

Jana Šindelová Vás seznámí s díly sochaře, architekta a pedagoga Václava Ciglera (*1929), který se nesmazatelně zapsal do dějin světového výtvarného umění tím, že jako první začal pracovat s optickým sklem. Výstava Václav Cigler Kresby v Muzeu moderního umění Olomouc představuje ucelený vhled do Ciglerova kresebného díla, jež lze datovat od návrhů na fontánu vytvořenou pro Expo 58 v Bruselu z let 1956 až po současnost. Cykly nazvané – Pole, Znaky, Vejce, Fontána, Architektura, Krajina, Landart, Figura, Zvěstování a Snímání z kříže – vznikaly postupně v časových plánech a splývaly jako součást autorova života.

Od začátku naší spolupráce jsme se pokoušeli mapovat něco, co můžeme nazvat prostorem komunikace ve smyslu prolínání sociálních poloh, ať již žitého či přirozeného prostoru, vymezeného tělesností – vlastní autonomní formou či jinou zkušeností vnímání. Zabývali jsme se pozorováním proměn určitého prostředí, architektury nebo krajiny, které dávají věcem nový obsah, a tak mohou způsobit změnu našeho chování. Přeneseně prostředkem vidění a interpretací prostoru bychom mohli nazvat energii, jíž jsme s Václavem Ciglerem překonávali návyk v zažitém kulturním prostředí, kde byl Václav Cigler zařazen jako sklářský výtvarník. Pro naše pochopení a orientaci ve světě umění však byly zásadní Ciglerovy vizionářské projekty do krajiny na počátku 60. let 20. století, cit pro prostor a uvedení diváka do prostorové situace, kde se člověk pozorovatel stává součástí děje díla, jež je aktivováno jeho přítomností v závislosti na jeho měřítku a pohybu. Jana Šindelová a Michal Motyčka, autoři výstavy

Sraz zájemců o prohlídku je na chodbě Muzea umění před Divadlem hudby. Prohlídka je zdarma. Jen pro přihlášené na emailu jana.vyhnakova@slunakov.cz, případně na tel. 585 378 345. 

Mgr. MgA. Jana Šindelová, PhD. je vizuální umělkyně, teoretička umění a kurátorka. Studovala výtvarnou výchovu na PdF a Teorii a dějiny umění na FF UP v Olomouci, absolvovala AVU v Praze (profesor Jiří Lindovský a profesor Milan Knížák) a Internationale Sommerakedemii v Salzburku u Kiki Smith. Zabývá se kresbou, grafikou a site specific. Od roku 1992 vystavuje na výstavách v České republice i v zahraničí, její práce jsou zastoupeny ve sbírce National Gallery of Art ve Washingtonu, D. C.; Galerie Klatovy / Klenová, v soukromých sbírkách v České republice a v zahraničí. Od roku 2002 spolupracuje s Václavem Ciglerem a s Michalem Motyčkou, společně připravili 80 projektů a výstav a vydali 9 publikací.