Vědecky potvrzená jedinečnost

Sobota, 3. října 2020 – 17:30; centrum Sluňákov, Horka nad Moravou; Anton Markoš

Všichni jsme stejní, přesto každý z nás je jedinečný, a dokonce v každé fázi svého života jinak. To platí nejen pro lidi, ale pro každého živáčka. Biologie i společenské vědy studují společná pravidla, avšak niternost živé bytosti jim z principu uniká. Protiklad ukázán na příkladu pravidel a hry, a z toto podobenství poskytne odraz k evoluci biosféry.

 

doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. Je biologem na Přírodovědecké fakultě UK Praha. Původně buněčný biolog, dnes se věnuje biologii teoretické, učí kurs o vzniku a ranou evoluci života. Na sklonku svého vlastního života by se rád dopídil odpovědi na otázku, co je život. Mezivýsledky tohoto tápání jsou k nalezení například v knihách Evoluční tápání, Znaky a významy v evoluci, soubor esejů Profil senescenta, nejnověji pak (spolu s J. Švorocovou) v Epigenetic processes and the evolution of life.