Vždyť jen superinteligence může zachránit svět

Pátek, 26. Duben 2019 – 16:30; Muzeum moderního umění – divadlo hudby; Jan Romportl

Vrabci seděli ve večerním světle, znaveni vyčerpávající stavbou hnízd, a štěbetali: „Všichni jsme tak malí a slabí. Pomyslete, jak by byl náš život snadný, kdybychom měli sovu, která by nám pomáhala se stavbou hnízd!“ Celé hejno bylo nadšené a všude kolem začali vrabci štěbetat z plných plic. Jediný Vrzličák, mrzutý jednooký vrabec, nebyl o rozumnosti tohoto podniku přesvědčen. I pravil: „To bude jistě náš konec. Než sovu přivedeme mezi nás, neměli bychom se nejprve zamyslet, jak ji ochočit?“ Pastus, ptačí stařešina, odpověděl: „Ochočit sovu, to zní jako neobyčejně náročný úkol. Už nalezení sovího vajíčka bude velmi obtížné. Začněme tedy u toho. Až se nám podaří si sovu opatřit, můžeme začít přemýšlet, jak si poradit s další výzvou.“ A tak hejno vzlétlo, aby začalo uskutečňovat Pastovy pokyny. Není známo, jak tato bajka o vrabcích skončila. Avšak její autor, Nick Bostrom, ji spolu s knihou Superinteligence věnoval Vrzličákovi a jeho následovníkům. Prý se někteří z nich slétnou do Olomouce, aby znovu probírali, jestli je horší sovu vůbec nehledat, než vymýšlet, jak ji ochočit, a zároveň doufat, že ji jednou naleznou.

Ing. Mgr. Jan Romportl, Ph.D., je Chief Data Scientist v O2 Czech Republic. Do roku 2015 působil na Západočeské univerzitě v Plzni, kde vedl oddělení Interakce člověka a stroje ve Výzkumném centru nových technologií, věnoval se aplikovanému výzkumu umělé inteligence na Katedře kybernetiky Fakulty aplikovaných věd a vyučoval filozofii umělé inteligence na Fakultě filozofické. Od roku 2015 buduje v O2 tým zaměřený na využívání a rozvoj strojového učení v oblasti telekomunikačních dat. Kromě nedávného půlročního výletu do tech-startupového prostředí coby Chief Science Officer v AI Startup Incubatoru se nyní věnuje i výzkumu bezpečnosti umělé inteligence. Dále spolupracuje s Katedrou filozofie Západočeské univerzity, s Centrem teoretických studií Univerzity Karlovy, s Národním ústavem duševního zdraví a s českým spolkem hnutí Effective Altruism. Organizuje také AI Safety Meetup v Praze.