Vzpomínkový večírek na Zdeňka Neubauera s Tomášem Škrdlantem

Pátek, 2. října 2020 – 20:00; centrum Sluňákov, Horka nad Moravou; Tomáš Škrdlant, Anton Markoš, Tomáš Daněk, Oldřich Janota

Vzpomínka na Zdeňka Neubauera (1942–2016) s využitím ukázek z připravovaného dokumentárního filmu, který natáčí režisér Tomáš Škrdlant. Byl to právě Zdeněk Neubauer, který nazval Ekologické dny Olomouc „společnou poradou o našem světě“ a pokud mu to zdraví dovolovalo, jezdil na festival pravidelně. Byl doslova dovážen. Nejen, že nabízel stále početnějším a vděčnějším posluchačům inspiraci svými promluvami, byl živým a originálním diskutérem, a to i na přednáškách dalších hostů.

 

doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. je biologem na Přírodovědecké fakultě UK Praha. Původně buněčný biolog, dnes se věnuje biologii teoretické, učí kurs o vzniku a ranou evoluci života. Na sklonku svého vlastního života by se rád dopídil odpovědi na otázku, co je život. Mezivýsledky tohoto tápání jsou k nalezení například v knihách Evoluční tápání, Znaky a významy v evoluci, soubor esejů Profil senescenta, nejnověji pak (spolu s J. Švorocovou) v Epigenetic processes and the evolution of life.

 

Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D. (1974) je ekolog a environmentalista. Vystudoval Ochranu a tvorbu životního prostředí na PřF UP a Humanitní environmentalistiku na FSS MU. Na téže instituci získal doktorát pod vedením Zdeňka Neubauera, do jehož myšlenkového světa směl půl života podnikat výlety. Publikuje střídmě, protože se zdráhá přispívat k současné masivní inflaci písma, obrazu a s nimi i vědění. Vsází na povstávání poznání v osobním dialogu, proto většinu času věnuje studentům a přátelům, dříve též pořádání interdisciplinárních seminářů a konferencí. V současnosti působí na PřF UP, kde je koordinátorem bakalářského oboru Environmentální studia a udržitelný rozvoj (ESUR), na němž též přednáší témata na rozhraní environmentalismu, přírodních věd a filosofie.

 

 

Oldřich Janota se narodil roku 1949 v Plzni. Písničkář, básník, kytarista a přední osobnost české alternativní scény.

 

 

Tomáš Škrdlant (1943), publicista, filmový dokumentarista. Od roku 1990 natočil přes 60 autorských dokumentů, převážně s ekologickou, psychologickou a sociologickou tematikou. Je autorem knihy „Demokracie přírody, ekologická hra systémových podobností“ a spoluautorem knihy „Skrytá pravda Země, živly jako archetypy ekologického myšlení. Vedl na Masarykově univerzitě v Brně „Semináře nelineárního myšlení“. Natočil také dokument „Hledání ekologického myšlení, volná i svévolná koláž dění na Ekologických Dnech Olomouc v letech 2005 a 2006. V současnosti v mnoha svých záznamech myšlení Zdeňka Neubauera hledá co nejlepší zachycení osobnosti tohoto biologa a filosofa.