Za meandry řeky Moravy: Litovelské Pomoraví, jak jej neznáte

Sobota, 19. září 2020 – 10:00; sraz v 10:00 u mlýna v Hynkově; Průvodci: Olga Žerníčková a Jan Koutný

Vycházka je pořádaná k výročí 30 let založení CHKO (AOPK) Litovelského Pomoraví, jejíž pracovníci připravili tento výlet.

 

Doprava vlastním autem, na kole, nebo vlakem či MHD do Skrbeně a pak pěšky ke mlýnu v Hynkově. Trasa pěšky: asi 8 km. Obtížným terénem, nutné dobré oblečení a boty. V případě pěkného počasí je na programu i brouzdání řekou. Předpokládaný návrat ve 13:00.

 

Málokdo zná v Litovelském Pomoraví pohyb v těsné blízkosti řeky, turistické trasy vedou většinou jinudy. Tentokrát výlet nabídne lidem jedinečné projevy přirozeného vývoje řeky Moravy. Uvidíme říční meandry v různém stupni vývoje, štěrkové náplavy, ostrovy a strmé břehy. Poznáme divokou říční krajinu, protkanou sítí stálých nebo jen občas protékaných říčních ramen. To vše provázené zvuky a barvami lužního lesa. Tady ještě lidé ustoupili řece, s respektem k její paměti a zákonitostem. Dokonce ji v jednom meandru osvobodili z pout, kvůli kterým se nemohla pohnout. I na toto místo se během naší výpravy podíváme.

 

Henry David Thoreau tvrdil: „Obce nespasí jejich počestní občané o nic víc než lesy a bažiny, které je oklopují“. Město Olomouc má to štěstí, že ji ze severu zdobí rozsáhlé porosty lužních lesů. Vypravme se tedy společně na sever od města a přesvědčme se, jak vzácným územím je CHKO Litovelské Pomoraví z hlediska hospodaření s vodou. Území je zdrojem kvalitní pitné vody. Mokřad vydává okolní krajině čím dál tím víc potřebnější vláhu a chrání lidi před rychlou povodní. Každý, kdo občas navštíví Pomoraví a putuje kolem Moravy, ví, jak krásná je řeka protékající lužním lesem. Přijďte se přesvědčit.