History of festival

Ekologické dny Olomouc (EDO) jsou největším environmentálním festivalem v ČR, pořádané již od roku 1990. Postupně se rozšířily o celoroční aktivity pro veřejnost (Ekologické večery, Dny pro rodiče s dětmi a další).

 

Zde přinášíme témata předchozích 12 let:

 

2021   Originál. Přirozené, původní a jejich podoby a nápodoby v přírodě a společnosti

 

2020   Antinomie. Příroda a lidé v době rozporů

 

2019   Nové Mýty

 

2018   Antropocén (doba lidová)

 

2017   EDO…na manipulační ploše. Manipulace

 

2016   Kdo/Co nás vyhání z domovů. Migrace

 

2015   Příběhy komponovaných krajin

 

2014   Vzdor a soumrak alternativ

 

2013   Chvála polyfonie

 

2012   Já /zvíře

 

2011   O Zemi v čase tří krizí

 

2010   Ztraceni ve světě: Mávnutím motýlího křídla mezi iluzí a nápodobou, vzpourou a ochočením, mocí a nemocí, vnitřním a vnějším.

 

2009   Člověk věda ne-věda v přírodě  

 

Pro nasátí atmosféry festivalu můžete navštívit náš youtube kanál.