Jak učit děti zvládat stres Seminář pro pedagogy MŠ

Čtvrtek, 18. ledna 2024 — 09:15; Dům přírody Litovelského Pomoraví - centrum Sluňákov

Srdečně zveme všechny pedagogy MŠ, vychovatele a lektory, kteří pracují s dětmi do 6 let věku.

 

Seminář vám nabídne poznatky a dovednosti rozpoznat a zvládat stresové zátěžové situace. Naučíte se obnovovat své vnitřní zdroje a schopnost zpracovávat přicházející stresové situace – to vše v kontextu běžného školního prostředí.

 

Podíváte se také na příklady dobré praxe ze škol, kde je již toto téma součástí procesu učení a existují tedy i první zpětné vazby od žáků, pedagogů a rodičů.

 

Sestavíte si mapu stresu a vyzkoušíte si aktivity a jednoduché techniky, jak pracovat se svými vnitřními zdroji.

 

Termín konání:  čtvrtek 18. ledna
Místo konání:  Sluňákov, Horka nad Moravou
Cena:  ZDARMA / hradíte si pouze občerstvení v ceně 120 Kč
Přihláška: https://slunakov.cz/seminare/?kod=280
 
Nabídku dalších seminářů na nejrůznější témata naleznete na www.slunakov.cz/seminare