Morava: divoká pokladnice Hané Vycházka

Neděle, 28. dubna 2024 — 09:30; Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví

LITOVELSKÉ POMORAVÍ JAK JEJ NEZNÁTE

Sraz v 9.30 u Lovecké chaty v Horce nad Moravou. Ukončení okolo 13 hodiny.

 

Trasa pěšky asi 8 km. Obtížnějším terénem, nutné dobré oblečení a boty. V případě pěkného počasí je na programu i brouzdání řekou.

 

Průvodci: pracovníci správní rady CHKO Litovelské Pomoraví – Jan Koutný a Olga Žerníčková

 

Málokdo zná v Litovelském Pomoraví pohyb v těsné blízkosti řeky. Turistické trasy vedou většinou jinudy.

 

Nabízíme vám výlet nejdivočejšími říčními pasážemi v národní přírodní rezervaci „Ramena řeky Moravy“ a dalšími významnými chráněnými územími.

 

Ukážeme si patrně největší a naprosto ojedinělou akci v krajině – osvobození řeky z pout, které ji nasadil člověk. Jeden z nejdelších (4,5 km) souvisle kamenným záhozem opevněných úseků řeky v celé CHKO byl v současnosti navrácen do podoby přirozeného říčního toku. Kameny byly přemístěny a použity pro tvorbu ostrůvků, výhonů a dnových pasů. Byla podpořena boční eroze, což rozpohybuje řeku do stran a dá jí zcela nový život. Jednoduché a levné řešení podporující uchování vody v suchem stéle více poznamenané krajině.
Henry David Thoreau tvrdil: „Obce nespasí jeho počestní občané o nic víc než lesy a bažiny, které je oklopují“. Město Olomouc má to štěstí, že jej na jihu i severu zdobí rozsáhlé porosty lužních lesů. Vypravíme se na sever od města a zjistíme, jak vzácným územím je CHKO Litovelské Pomoraví z hlediska hospodaření s vodou. Území je zdrojnicí kvalitní pitné vody, mokřad vydává okolní krajině čím dál tím víc potřebnější vláhu, chrání lidi před rychlou povodní, slouží k rekreaci a každý, kdo občas putoval kolem Moravy ví, jak krásná je to řeka.
Přijďte se sami přesvědčit!

 

Stačí se přihlásit na https://bit.ly/morava_edo nebo e-mailu jiri.popelka@slunakov.cz

 

Vycházka je součástí festivalu Ekologické dny Olomouc 2024. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.