Patří na Horní náměstí v Olomouci stromy?

Pondělí, 27. května 2019 — 18:00; Muzeum umění Olomouc – Divadlo hudby

Jan Šépka, František Chupík, Stanislav Flek, Petr Mičola

Odvěký spor čas od času pronikající výrazně do olomouckého veřejného prostoru. Besedy příznivců i odpůrců stromů a zeleně na Horním náměstí jsou většinou velmi intenzivní a vzbuzují velké emoce. Po dlouhé době došlo k poměrně velkým posunům ve vedení města. Došlo také k nějakým změnám ve vnímání ozelenění centra Olomouce, které je městskou památkovou rezervací? Moderuje Michal Bartoš.