Rajská zahrada a Sluneční hora: otevřeno

5.–6. 8., 10.00–18.00

První víkend v měsíci možnost vstupu do Rajské zahrady a Sluneční hory bez nutnosti vyzvednout klíče.  U vstupu do objektů najdete službu s kasičkou. Objekty budou o prázdninách otevřené také 26.8., 13.00–16.00 U příležitosti oslav 10 let Sluňákova.