Třeboňsko pozemské Výstava fotografií

Čtvrtek, 12. října 2023 — 10:00; Dům přírody Litovelského Pomoraví - Sluňákov

TŘEBOŇSKO POZEMSKÉ ANEB RYBNÍKY – KLENOTY, CO UŽ SE NETŘPYTÍ

Výstava upozorňuje na jeden z palčivých problémů dneška.

 

Navazuje na probíhající výstavu „Třeboňsko nebeské“, která zobrazuje nádheru třeboňských rybníků z leteckého pohledu, kdy sinice a kupky hnoje nejsou vidět.

 

Stav našich rybníků, a to i těch chráněných, je většinou dosti smutný. Kalná, zelená, leckdy i páchnoucí voda znemožňuje jejich rekreační využití i přežití řady donedávna běžných rostlin i živočichů. 

 

Příroda dnešní rybniční krajiny Třeboňska je pouhým odleskem své zašlé slávy. Výstava se věnuje intenzifikaci rybničního hospodaření a reakci organismů na tyto změny v posledních několika desetiletích.

 

Autory jsou vědci, kteří problematiku stojatých vod dlouhodobě studují a s vyžitím nejnovějších poznatků odhalují příčiny dnešního stavu. Vyzývají k větší zodpovědnosti při využívání krajiny a přírodních zdrojů nejen pro rybniční hospodaření a na modelovém rybníku Rod v Nadějské soustavě ukazují, že řešení nemusí být složité a nedosažitelné.

 

Výstava se koná v rámci projektu EDO 21 – 23. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.