Život v době klimatické změny Ekologický večer

Středa, 30. března 2022 — 16:45; Aula Filozofické fakulty UP, Křížkovského 10

V současné době provádíme experiment globálního rozsahu, jehož výsledky neznáme a jehož důsledky nebudeme moci významně ovlivnit. Měníme klima, a to změní náš život. Podíváme se na souvislost aktuálního stavu životního prostředí k základním myšlenkám koncepce udržitelného rozvoje, na vývoj emisí skleníkových plynů (především oxidu uhličitého) a na očekávané důsledky klimatických změn. V Evropě se jako nejpravděpodobnější vývoj jeví oteplení, ale v důsledku možné ztráty Golfského proudu by také paradoxně mohlo nastat ochlazení. Nastíníme stručně scénáře, jak by život na zemi mohl vypadat při oteplení o jeden až o šest stupňů Celsia.

 

Doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc. (1961 ve Velkém Meziříčí) je vysokoškolský pedagog a ekolog. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého (obor Ochrana přírodního prostředí), poté pracoval pět let v Ústavu krajinnej ekológie SAV v Bratislavě a Nitře. V květnu 1990 se vrátil zpět na Univerzitu Palackého v Olomouci, kde působí dodnes. Profesně se orientuje na globální environmentální problémy, udržitelný rozvoj a studia možných budoucností (foresight). Založil studijní obor Mezinárodní rozvojová studia. Od roku 2007 je vedoucím Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP. Od roku 1998 je členem Řídící rady Millennium Project (Washington, D.C.), v letech 2008-2018 jsem byl předsedou České asociace Římského klubu. Díky svému profesnímu zaměření na globální problémy životního prostředí měl možnost navštívit přes sto zemí pěti kontinentů a napsat řadu odborných i populárně-naučných knih.

 

 

KDY:     Středa 30. března 2022, 16:45
KDE:     Aula Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 10.

 

Přednášku pořádá: Sdružení profesorů FF UP, Societas cognitorum a Rakouské centrum v rámci svého cyklu přednášek Přesahy 2022.

 

Přidejte se k události na facebooku