Spolupracující organizace

Spolupracujeme

Děkujeme všem kdo nám pomáhají naplnit naše poslání.

 

Organizace

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Partner v projektu Domy přírody. Spolupráce na environmentálním vzdělávání se správou Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.

 

Česká společnost ornitologická a Moravský ornitologický spolek 

 

Dům dětí a mládeže Olomouc

Poskytování prostor pro Odpadovou olympiádu a obohacování programu Ekologických dnů Olomouc

 

Kultivar
Autorky vizuálního stylu Suňákova.

 

Muzeum moderního uměmí Olomouc

spolupořadatel  Ekologických dnů Olomouc a dalších akcí

 

Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce
Kamarádi, dlouho jsme byli součástí odboru.

 

Obec Horka nad Moravou

 

Pevnost poznání

Spolupráce na organizaci přírodovědných vycházek pro veřejnost, zejména přírodovědec Evžen Tošenovský

 

Projektil Architekti
Autoři architektonického návrhu Nízkoenergetického domu Sluňákov a také zpracovatelé architektonického projektu Domu přírody Litovelského Pomoraví a Informačních střediska CHKO Litovelské pomoraví – Šargoun.

 

Rodinné centrum Heřmánek

Organizace aktivit na dnech pro veřejnost.

 

Pavučina – síť středisek ekologické výchovy

 

Spolek Udržitelný Palacký

Technické služby města Olomouce
Spolupráce na kampaních v odpadovém hospodářství.

 

Univerzita Palackého
Zejména Katedra ekologie a životního prostředí a Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty a Katedra biologie a Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty.

 

Výstaviště Flora Olomouc

 

Základní škola Horka nad Moravou

 

Jednotlivci

Miloš Šejn
Autor Sluneční hory v galerii v přírodě Domu přírody Litovelského Pomoraví.

 

František Skála

Autor Rajské zahrady v galerii v přírodě Domu přírody Litovelského Pomoraví.

 

Miloš Fekar

Autor Lesního chrámu a mnoha dřevěných prvků  v galerii v přírodě Domu přírody Litovelského Pomoraví.

 

Marcel Hubáček

Autor Ohniště zlaté spirály v galerii v přírodě Domu přírody Litovelského Pomoraví.

 

Tomáš Daněk
Spolupráce na přípravě a organizaci Ekologických dnů Olomouc.

 

Tomáš Lampar
Přípravné studie areálu Sluňákova v Horce nad Moravou.