Spolupracující organizace

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají naplnit naše poslání.

Partner projektu Dům přírody Litovelského Pomoraví
Partner v interpretaci přírodního dědictví
Spolupořadatel besed a výstav
Zastřešující organizace, výměna zkušeností
Partner v metodice environmentání výchovy a při organizaci akcí
Partner při propagaci a organizaci akcí
Návrh nízkoenergetického domu a galerie v přírodě, konzultace
Partner při pořádání akcí
Obec Horka nad Moravou
Partner při organizaci akcí
Partner při organizaci akcí
Partner při organizaci akcí
Partner při organizaci akcí
Partner při organizaci akcí