Spolupracující organizace

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají naplnit naše poslání.

Partner projektu Dům přírody Litovelského Pomoraví
Partner v interpretaci přírodního dědictví
Podpora činnosti Sluňákova
Spolupořadatel besed a výstav
Zastřešující organizace, výměna zkušeností
Partner v metodice environmentání výchovy a při organizaci akcí
Partner při propagaci a organizaci akcí
Návrh nízkoenergetického domu a galerie v přírodě, konzultace
Partner při pořádání akcí
Obec Horka nad Moravou
Partner při organizaci akcí
Partner při organizaci akcí
Partner při organizaci akcí
Partner při organizaci akcí
Partner při organizaci akcí
Vytvoření propagačního videa a fotografií