Badatelé.cz

470 

Příručka s podtitulem Průvodce pro učitele badatelsky orientovaným vyučováním je určena učitelům základních škol, kteří chtějí děti zapojit do aktivního objevování světa kolem nás. Přináší rady, jak s badatelsky orientovaným učením v přírodních vědách začít. Publikace vznikla ve spolupráci s učiteli základních škol, kteří se podíleli na připomínkování textu a ve třídách vyzkoušeli navrhované aktivity. Průvodce zároveň poskytuje bohatý zásobník aktivit, na kterých žáci jednotlivé kroky badatelství trénují.

Autoři: Tým projektu Badatelé.cz, vydavatel: Tereza, vzdělávací centrum, Praha 2022, formát A4, 115 stran