Bioindikace a biomonitoring

107 

Aneb jak poznat v jakém prostředí žijeme. Znečištění ovzduší, kvalita vody, složení půdy, vývoj osídlení a hospodaření, změny biocenóz. Náměty na činnosti a hry.

Autoři: Jiří Kulich, Topí Pigula, Naděžda Gutzerová, Pavel Hrubý, vydavatel: Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER, Horní Maršov 2002, formát A5, 75 stran.