Rok v přírodě s mrňaty

110 

Tematicky členěné náměty na hry, výtvarné tvoření, pozorování a jednoduché pokusy pro malé děti nás provedou celým rokem od jara do zimy.

Autoři: Marie Rajnošková, Martin Kříž, vydavatel: Lipka – školskké zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2015, 64 stran.