Školní les

110 

Metodika, podle které můžete společně se žáky úspěšně vysadit, vysít nebo nechat vyrůst les a pečovat o něj. Podobně jako zakládání a péče o školní zahrady tak i starost o školní les žákům přiblíží, jak takový ekosystém funguje, sami zažijí, co je úkolem lesnictví, čeká je fyzická práce, zároveň také možnost zkoumat, bádat, pozorovat nebo relaxovat. Metodika přináší rady a tipy jak pro školy v malých obcích, které mají les v blízkosti, tak pro školy městské, které jsou od lesů vzdálené.

Autoři: Tomáš Vrška, Martin Kříž, vydavatel: Chaloupky, Třebíč 2021, 62 stran, formát A4