Určovací klíč – Kvetoucí rostliny

99 

Výběr byl zaměřen na druhy vyskytující se na území Šumavy a mohou tedy sloužit jako pomůcka při výukových programech, exkurzích i při vycházkách do šumavské přírody. Autorem kreseb, které jsou základem všech klíčů, je Pavel Procházka. Formát: 12×4,5 cm.

Autor kreseb: Pavel Procházka, vydavatel: Správa NP a CHKO Šumava