Uzdravme krajinu

75 

Učební pomůcka usnadňuje vyučujícím představit žákům zábavnou formou problematiku zásahů člověka do krajiny. Žáci pracují s obrazem krajiny, ve kterém nacházejí nešetrné zásahy člověka, a snaží se hledat vhodnější opatření. Učební pomůcka je určena pro žáky 4.–9. tříd základních škol. Lze ji využít také v činnosti školních družin či zájmových kroužků.

Autoři: kolektiv autorů, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2010, formám A4