Aktuální projekty

Aktuální projekty, které Sluňákov řídí, nebo se na nich významně podílí.

Příroda jako inspirace pro vzdělávání

Hlavním cílem projektu je další rozvoj vzdělávací nabídky naší organizace v souvislosti s areálem Domu přírody Litovelského Pomoraví v oblasti v oblasti řízení a utváření programu, v oblasti vzdělávací a také rozvinout potenciál území i v mezinárodní měřítku.

 

V přírodě pětkrát jinak

Projekt se zaměřuje na realizaci pětidenních pobytových programů pro žáky I. a II. stupně ZŠ na Sluňákově –  centru ekologických aktivit města Olomouce a v Domu přírody Litovelského Pomoraví. Při pobytech je kladen důraz na pobyt venku, přímý intenzivní kontakt dětí s přírodou, rozvíjení environmentální senzitivity. Cílem environmentálních vzdělávacích programů je vytváření pozitivního a odpovědného vztahu k živé a neživé přírodě. Realizace leden–prosinec 2017. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

           

Živá archeologie v Domu přírody Litovelského Pomoraví

Projekt „Živá archeologie“ navazuje na dvacet let trvající a v mnoha směrech úspěšné působení na veřejnost ve smyslu porozumění důležitosti vztahu člověka a přírody. Zkvalitňuje nabídku pro veřejnost a svou originalitou může být významným inspiračním zdrojem pro oslovení veřejnosti na mnoha přírodně a ekologicky zajímavých místech v naší krajině. Jednoduchým a velmi srozumitelným způsobem ukazuje environmentální problémy v propojení se stavem společnosti, historicko-civilizačním vývojem a lidskou kulturou. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

           

Jakpak dopad odpad

Informační kampaň o nakládání odpady v Olomouci financovaná Statutárním městem Olomouc a ve spolutráci s Technickými službami města Olomouce, a.s. Odpadové programy a exkurze pro školy i pro veřejnost, soutež ve sběru papíru Volá Tapír, třiďte papír!, aktivity na akcích pro rodiče s dětmi, aktualizece webu www.olomouctridi.cz.

 

                     

Ekologické dny Olomouc

Cílem projektu je uskutečnění 26. a 27. ročníku největšího environmentálního osvětového festivalu v České republice: Ekologické dny Olomouc. Projekt myšlenkově, tematicky a reálně propojuje festival s dalšími aktivitami organizace: celoročním cyklem besed Ekologické večery, pořádáním environmentálních osvětových akcí a areálem komponované krajiny Dům přírody Litovelského Pomoraví. Prostřednictvím aktivit projektu usilujeme o dlouhodobé budování povědomí široké veřejnosti v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí.

           

Into the wild

Dřesk a Tilpína

Sluňákov v roce 2015 úspěšně ukončil realizaci projektu Dřesk a Tilpína – přímá podpora pedagogů v jejich profesních a lektorských dovednostech. V rámci projektu bylo prostřednictvím čtyř klíčových aktivit podpořeno celkem 425 pedagogů z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. V následujícím odkazu najdete podrobnosti a také metodické materiály ke stažení.

Projekt E-DUR

Projekt určený školákům základních a středních škol nabízí možnost zapojení se do realizace tří typů celoročních projektů – Zelený ostrov, Zlatá nit a Udržitelný rozvoj. Každé projektové téma je nabízeno jako soubor praktických aktivit, díky kterým by zapojení žáci měli rozvinout své klíčové dovednosti v oblasti environmentálních, ekonomických a sociálních aspektů udržitelného rozvoje. Pro učitele vznikly metodické sety včetně elektronických pomůcek a možnosti dalšího vzdělávání.

edur