Dřesk a Tilpína

Sluňákov v roce 2015 úspěšně ukončil realizaci projektu Dřesk a Tilpína – přímá podpora pedagogů v jejich profesních a lektorských dovednostech. V rámci projektu bylo prostřednictvím čtyř klíčových aktivit podpořeno celkem 425 pedagogů z Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Metodika ke stažení

Metodika dřesk a Tilpína aneb Kouzlo materiálů | pracovní listy | fotokarty | odkazy | prezentace ze seminářů | seznam pomůcek v kufru a truhle Dřeska a Tilpíny | připravené tématické dny účastníků studia

Průběh projektu

Vzdělávací kurz s názvem Učíme se s Dřeskem a Tilpínou úspěšně absolvovalo celkem 23 účastnic a 1 účastník, kteří se stali lektory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnické výchovy. Seznam těchto úspěšných absolventů včetně kontaktních údajů a zaměření daného lektora bude veřejně přístupný v Databázi výstupů projektů OP VK. Databáze výstupů projektů OP VK je veřejným portálem, jehož smyslem je umožnit volné šíření inovativních materiálů vzniklých v rámci projektů finančně podpořených z OP VK a tím zajistit jejich větší využitelnost napříč vzdělávacími subjekty, poskytnout vhodné příklady dobré praxe a přispět k transparentnosti čerpání z evropských fondů v České republice. Databáze výstupů projektů OP VK .

 

V Databázi výstupů projektů OP VK bude také uveřejněna inspirativní metodická příručka s názvem Dřesk a Tilpína aneb Kouzlo materiálů. Obsahem metodické příručky jsou základní informace o vybraných materiálech a jednoduché scénáře tematických dnů, které jsou zaměřeny na využívání a zkoumání těchto materiálů. Metodická příručka se skládá z knihy a složky. Obsahem složky jsou pracovní listy, fotokarty a CD. Kompletní metodická příručka je rovněž dostupná na internetových stránkách Sluňákova.

 

V rámci projektu vznikly také dvě nové metodické pomůcky. První z nich je Truhla Dřeska a Tilpíny. Je to bedna s materiály, nástroji a pomůckami vhodnými pro tvoření a lektorování, která umožní lektorům DVPP školit své kolegy a připravovat jednoduché workshopy ve své mateřské škole. Druhou metodickou pomůckou je Kufr Dřeska a Tilpíny. Kufr obsahuje základní vzorky materiálů, pomůcky a nástroje, díky kterým budou moci účastníci workshopů ve své mateřské škole kvalitně připravovat a vést aktivity s dětmi a zároveň budou schopni získané znalosti a dovednosti schopni předat svým kolegům. V rámci projektu se od března do června 2015 uskutečnilo celkem 11 workshopů, které úspěšně absolvovalo 156 účastnic. Tyto praktické výtvarné dílny poskytly účastnicím základní informace o vybraných materiálech (dřevo, sklo, kov, textil, papír, hlína) a možnost vyzkoušet si motivační a tvořivé aktivity, jak práci s těmito materiály přiblížit dětem. Všechny účastnice obdržely osvědčení a kufr Dřeska a Tilpíny.

 

V období od září 2014 do června 2015 se uskutečnilo celkem 7 zahraničních a 7 tuzemských stáží do inspirativních mateřských škol. Celkem 133 účastnic navštívilo Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Německo a Dánsko, z českých školek to byly MŠ Nedvědova, Olomouc, MŠ Horka nad Moravou, MŠ Čeladná, MŠ Citov, MŠ Rokytnice v Orlických horách, MŠ Pastelky, Brno, MŠ Semínko, MŠ U Uranie, MŠ Dusíkova, Ekoškolka Rozárka Praha, MŠ Tylovice. Věříme, že účastnice stáží získaly v navštívených mateřských školách nejen inspiraci pro svou pedagogickou praxi, ale že také navázaly pracovní, či osobní vztahy, které budou dále rozvíjet.

 

Součástí projektu byly také zajímavé semináře zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů. V období od prosince 2014 do dubna 2015 proběhly 4 semináře, kterých se zúčastnilo celkem 113 pedagogů.

 

Projekt hodnotíme jako velmi úspěšný. I přes značnou administrativní náročnost a relativně krátký čas vyčleněný pro realizaci projektu, byly všechny stanovené cíle dosaženy. Účastníci projektu hodnotili jednotlivé aktivity jako velice obohacující, inspirativní, plné skvělých nápadů. Pochvaly směřovaly nejen k praktickým aktivitám a pokusům, atraktivním cílům stáží, ale také k jednotlivým lektorům, kteří se na realizaci projektu podíleli. Nejvíce však účastníci oceňovali metodické pomůcky, které získali pro své mateřské školy.